Vyšlo dne 2.7.2015

O autorce

Hana Tillmanová
Taneční historička, lektorka, choreografka, muzikoložka...

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí, mj. je kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno.
Specializuje se dobové plesy a taneční zábavy, doplněné výukou tanců přímo na místě. V širokém spektru od 16. po 19. století spolupracuje na realizaci plesů a tanečních zábav s hudebním souborem Fragium 16. Pravidelně pořádá vlastní dobový ples Playford's Five o'Clock. Spolupracuje také s dalšími zájemci o historické taneční zábavy: připravuje a vede empírové plesy pro sdružení Morava napoleonská a podílí se na přípravě a vedení populárních Historických plesů souboru Alla Danza.

Účastní se projektu Musica Rudolphina zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, v současné době je tématem její disertace (Univerzita Karlova) rukopisný traktát o tanci Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura dlouhého 19. století.

Své badatelské výsledky uveřejňuje na vlastních stránkách Historický tanec v  heslech.