Vyšlo dne 2.7.2015

O autorce

Hana Tillmanová
Tanečnice, badatelka, choreografka, muzikoložka...

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí, mj. pravidelně pořádá vlastní dobový ples Playford's Five o'Clock a je kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno. Podílí se na projektu Musica Rudolphina zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, v současné době je tématem její disertace (Univerzita Karlova) rukopisný traktát o tanci Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura 19. století.

Své badatelské výsledky uveřejňuje na vlastních stránkách Historický tanec v heslech.