Vyšlo dne 18.8.2015

Cinquecento – taneční styl raného novověku

Akce, která se koná v termínu sunday 11.10.2015 až sunday 24.1.2016

Série tanečních lekcí věnovaná italskému stylu tance 16. a 17. století, který byl oblíben v celé tehdejší kulturní Evropě. Lekce jsou určeny jak začátečníkům, kteří tento styl dosud neznají, tak i zkušenějším, kteří si jej chtějí lépe zažít, postavit na solidní základy a zdokonalit jej, ale i těm, kteří si chtějí obohatit repertoár, nebo si prostě vyzkoušet, jak se tančilo za časů císaře Rudolfa II.

V 16. století a v prvních desetiletích 17. století hrála Itálie v tanci prim a o umění italských tanečních mistrů byl velký zájem. Dochovaly se i taneční sbírky se zápisy konkrétních tanců, k nejznámějším patří díla Fabritia CarosaCesare Negriho, z nichž bude obsah tanečních lekcí vycházet.

Cílem lekcí je představit základní typy tanců (balletto, cascarda, gagliarda), osvojení a procvičení kroků a variací, z nichž jsou tance sestaveny (těch základních je kolem dvaceti – riverenza, continenza, ripresa, trabuchetto, puntata, různé typy seguiti... ), a jejich uplatnění v konkrétních tancích, u nás méně frekventovaných (např. Balletto detto lo Spagnoletto, Bassa Toscana, Bigara, Brando di Cales, Contrapasso, Gracca Amorosa, Gratioso, Maraviglia d'Amore...)

Předpokladem konání lekcí je seriózní zájem minimálně deseti účastníků.

Lektorka: Hana Tillmanová

Časový rozvrh: výuka bude probíhat v osmi nedělních termínech od října 2015 do ledna 2016,
vždy od 16:30 do 19:30:
1. lekce: 11. října
2. lekce: 18. října
3. lekce: 1. listopadu
4. lekce: 15. listopadu
5. lekce: 29. listopadu
6. lekce: 13. prosince
7. lekce: 10. ledna
8. lekce: 24. ledna

Místo konání: Studio Citadela, Klimentská 16, Praha 1

Kurzovné (za všech 8 lekcí): 1.200,- Kč, studenti mají 25% slevu, tedy 900,- Kč.

Můžete zaplatit: převodem na účet: 670100-2209763606/6210
nebo hotově před zahájením semináře.

Přihlásit se můžete:
poštou elektronickou: tanec@tillwoman.net
nebo klasickou: Hana Tillmanová, Mazurská 516/1, 181 00 Praha 8

Prosím o zaslání přihlášky do 25. září 2015

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu ODT, DOC, nebo PDF.

Rubriky: Výuka tance


Komentáře k článku

Hana T., došlo 28.9.2015 v 6:05 PM

Cyklus lekcí "Cinquecento - taneční styl raného novověku" je zaplněn. Další zájemci už jen jako náhradníci.

odpovědět; příspěvek č. 1