Zobrazena rubrika Výstavy

Vyšlo dne 9.11.2017

Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty (výstava)

Akce, která se koná v termínu friday 13.10.2017 až sunday 4.3.2018

Výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

Doba konání: od 13. října 2017 do 04. března 2018
Místo konání: Šternberský palác, Hradčanské náměstí

Další podrobnosti najdete zde.

Vyšlo dne 14.3.2017

Magičtí Lucemburkové (výstava)

Akce, která se koná v termínu thursday 23.3.2017 až saturday 29.4.2017

Magičtí Lucemburkové – v Praze od 23. března do 29. dubna 2017.

Unikátní výstava, která je sestavena z originálních replik korunovačních klenotů, z 3D modelů středověkých hradů a dalších významných staveb doby lucemburské, z faksimilií dobových rukopisů a ilustrací, ze soch panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra.

Otevření výstavy proběhne 23.3.2017 v 11 hod.
v prostorách Křížové chodby, Ovocný trh 3, Praha 1.

V roce 2017 bude výstava uvedena v několika dalších městech České republiky, například v Plzni a v Olomouci.

Další podrobnosti najdete zde.

Rubriky: Středověk, Výstavy

Vyšlo dne 13.6.2016

Cranach ze všech stran (výstava)

Akce, která se koná v termínu wednesday 22.6.2016 až sunday 22.1.2017

Která z tanečnic zabývajících se obdobím renesance nestrávila hodiny prohlížením reprodukcí děl Lucase Cranacha?

Výstava ve Šternberském paláci nabízí unikátní díla německého renesančního malíře a jeho okruhu, seznámí s nejnovějšími objevy týkajícími se nejcennějších děl Národní galerie a zároveň představí Cranachovu dílnu jako výborně organizovanou jednotku s precizními pracovními postupy.

22. června 2016 bude výstava slavnostně zahájena, předpokládaný termín ukončení bude v lednu následujícího roku.
Otevírací doba: 10:00-18:00 (denně mimo pondělí)

Další podrobnosti na stránkách Národní galerie.

Vyšlo dne 7.10.2015

Veduty měst od 13. do 20. století – výstava

Akce, která se koná v termínu wednesday 7.10.2015 až friday 30.10.2015

Přišla mi pozvánka na zajímavou výstavu:

Odkud vidět město? Veduty měst od 13. do 20. století

od 7. do 30. října 2015 v 1. patře Italského kulturního institutu v Praze,
Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana
od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 17 hodin,
v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Srdečně zve:
Italský kulturní institut v Praze,
Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd České republiky, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Rubriky: Ikonografie, Výstavy

Vyšlo dne 3.9.2015

Oděv v běhu staletí

Akce, která se koná v termínu friday 11.9.2015 až wednesday 21.10.2015

Od 11. září do 21. října 2015 bude možno v Uherském Hradišti shlédnout výstavu Oděv v běhu staletí, která představí práce Kristýny Petříčkové.
Slavnostní vernisáž se bude konat v pátek 11. září v 17 hodin, v úvodu s několika historickými tanci vystoupí soubor Vere Gratia.