Vyšlo dne 2.7.2015

O autorce

Hana Tillmanová
Taneční historička, lektorka, choreografka, muzikoložka...

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí a tanečních seminářů, mj. byla kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno.
Specializuje se dobové plesy a taneční zábavy, doplněné výukou tanců přímo na místě. V širokém spektru od 16. po 19. století realizuje plesy a taneční zábavy s hudebním souborem Fragium 16.
Pravidelně pořádá vlastní dobové plesy v sále Na Marjánce: začátkem roku Komorní bál ve stylu 19. století, v červnu populární Květinový bál a v září Václavskou taneční veselici.

Je členkou projektu Musica Rudolphina zaměřeného na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, roku 2022 obhájila disertační práci (Univerzita Karlova) zaměřenou na rukopisný taneční traktát Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura dlouhého 19. století. V roce 2017 vyšla její kniha Teatro italiano v Praze 1875–1880, ve spolupráci s Divadelním ústavem.

Své badatelské výsledky uveřejňuje v odborných článcích a publikacích a na vlastních stránkách Historický tanec v  heslech.