Vyšlo dne 2.7.2015

O autorce

Hana Tillmanová
Taneční historička, lektorka, choreografka, muzikoložka...

Historickému tanci se aktivně věnuje od roku 1997, vystupovala na četných koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, spolupracovala a spolupracuje s předními českými soubory historického tance.

Realizovala množství výukových tanečních akcí a tanečních seminářů, mj. byla kmenovou lektorkou festivalu Renesance Opočno.
Specializuje se dobové plesy a taneční zábavy, doplněné výukou tanců přímo na místě. V širokém spektru od 16. po 19. století realizuje plesy a taneční zábavy s hudebním souborem Fragium 16.
Pravidelně pořádá vlastní dobové plesy v sále Na Marjánce: v únoru Bál ve stylu 19. století a v červnu populární Květinový bál.

Je členkou projektu Musica Rudolphina zaměřeného na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. Intenzivní badatelské úsilí směřuje k tanečním pramenům renesance a raného baroka, letos v dubnu obhájila svou disertační práci (Univerzita Karlova) zaměřenou na rukopisný taneční traktát Evangelisty Papazzona, tanečního mistra Rudolfa II.
Další oblastí jejího badatelského zájmu je taneční kultura dlouhého 19. století. V roce 2017 vyšla její kniha Teatro italiano v Praze 1875–1880, ve spolupráci s Divadelním ústavem.

Své badatelské výsledky uveřejňuje v odborných článcích a publikacích a na vlastních stránkách Historický tanec v  heslech.