Vyšlo dne 17.12.2015

Marš prince Ruperta

Taneční sbírka Johna Playforda z roku 1651 obsahuje, kromě mnoha jiných, tanec nazvaný Prince Ruperts March. Musel to být dost oblíbený tanec, protože byl uveřejněn ještě v dalších patnácti Playfordových sbírkách, a to je úctyhodný počet. Mohla k jeho oblibě přispět popularita prince, po němž byl tanec pojmenován? Což navozuje další otázku – šlo o skutečnou osobu? Byl vůbec v Anglii v té době nějaký princ Rupert?

Gerrit van Honthorst: Prince Rupert (c1641)

Byl. A možná bude překvapením, že to byl rodák z Prahy.

Narodil se 17. prosince 1619, krátce po korunovaci svého otce Fridricha Falckého českým králem. Rupertova matka, Alžběta Stuartovna, pocházela z Anglie, byla to dcera Jakuba I. a Anny Dánské, a vnučka popravené skotské královny Marie Stuartovny. Rupert-Ruprecht byl pokřtěn v katedrále sv. Víta, dlouho však v Praze nepobyl, protože vývoj politické situace rozhodl jinak; po porážce na Bílé hoře musel "Zimní princ" s rodiči opustit Čechy dříve, než dovršil jeden rok života.

Mohl prožít nudný a zbytečný život exulanta stěžujícího si nepřízeň osudu, ale k tomu zřejmě postrádal vlohy. Byl mužem činu a stal se jednou z nejzajímavějších osobností 17. století. Narodil se do neklidných časů třicetileté války, v níž se aktivně angažoval na straně protestantů a získal si věhlas jako důstojník jízdní kavalérie, stihl ovšem také promovat v Oxfordu jako magister artium.

Princ Rupert a jeho bojovný pudl Boye

V anglické občanské válce bojoval na straně svého strýce, krále Karla I., po jeho svržení byl vypovězen ze země. Opět se tedy ocitl v exilu, opět jako činorodý člověk, který nepřestal hájit zájmy monarchie; do své pestré životní kariéry zařadil i činnost piráta přepadajícího v Karibiku anglické lodě. Po restauraci vstoupil opět do královských služeb a pokračoval v uplatňování svých bojových a námořních zkušeností, což mu vyneslo admirálskou hodnost a velitelství královské flotily.

Princ Rupert nebyl ale jen schopným válečníkem, aktivně se zajímal také o umění a vědy, v nichž sám zdatně experimentoval. Patřil mezi zakládající členy Royal Society (akademie pro podporu věd). Zároveň byl nadán praktickým talentem: stal se prvním guvernérem Společnosti Hudsonova zálivu, která získala monopol nad veškerým obchodem s kožešinami v Kanadě. Byly doby, kdy se část Kanady nazývala Zemí Prince Ruperta, jedno město na území Britské Kolumbie nese jeho jméno dodnes.

Není vůbec jisté, samozřejmě(!), že tanec uvedený v Playfordových sbírkách, je pojmenován právě po tomto princi. První Playfordova sbírka vyšla roku 1651, ještě za Cromwella, a vzhledem k tomu, že Ruprecht Falcký byl jako oddaný royalista a nepřítel vypovězen z Anglie, naskýtá se i otázka, zda by prokázaná souvislost mohla propagátorům tohoto tance přitížit. Zaujala mě tu ale dobová souvislost, třebaže může být zcela náhodná, a chtěla jsem připomenout šarmantní a všestrannou osobnost prince Ruperta. Zaslouží si to, nejen v den výročí svých narozenin.

Princ Rupert (Ruprecht) Rýnský, hrabě falcký, vévoda bavorský, vévoda z Cumberlandu, Earl z Holdernessu. Narozen 17. prosince 1619 v Praze, zemřel 19. listopadu 1682 ve Westminsteru.