Vyšlo dne 22.7.2015

Přesně podle zápisu

Mnozí, kteří se věnují studiu kultury minulých dob a své objevy se snaží i nějak prakticky využít, zároveň usilují i o to, aby výsledky jejich snah byly historicky věrné, co nejvěrnější...
Jistě jste už setkali s výrazem "Přesné rekonstrukce tanců podle dobových pramenů." Upřímnější by bylo: "Děláme, co můžeme, aby to nebylo historicky mimo." Ale to nezní tak honosně a přesvědčivě.

Důvodů, proč je dnes velmi obtížné až nemožné zrekonstruovat nějaký (nejen) renesanční tanec naprosto správně a přesně do všech detailů, je více. Já tu dnes připomenu pouze jeden, na který se často zapomíná, totiž schopnost našich předků dopouštět se nepozorností a chyb. Byli v tom úplně stejní jako my: někdo po sobě napsané přečetl a někdo ne, někdo vysvětloval důkladněji, jiný úsporněji, a někdo se spolehl na to, že když je to jasné jemu jako autorovi, musí to přece být jasné i každému, kdo si to přečte.

Navíc tiskařský šotek rejdí v nakladatelských dílnách už pěkných pár století.

Výše uvedený obrázek pochází z první sbírky Fabritia Carosa, nazvané Il Ballarino (1581). Bylo asi dost drahé vyhotovit speciální rytinu pro každý tanec, ve zmíněné sbírce je tanců celkem 81. Proto byly některé obrázky použity vícekrát, tento původně u cascardy Alta Regina. Mohli bychom očekávat, že pokud bude použit znovu, bude to u nějakého tance se stejnou výchozí pozicí. Jenže tento obrázek najdeme i u popisu balletta Pungente Dardo, v jehož úvodu se píše: "Tak jak je to předvedeno na obrázku u cascardy Alta Regina, osoby stojí proti sobě bez držení rukou a udělají Riverenzu grave a dvě Continenze, jednu doleva a druhou doprava."
Přitom tiskař mohl použít obrázek, kde se tančící skutečně nedrží, neboť takový je ve sbírce také a je rovněž použit vícekrát. Nepozornost? Šotek?

Ale vy chcete věrně zrekonstruovat tanec podle dobového pramene a musíte se rozhodnout: budete se při úvodní pokloně držet, protože tak je to na obrázku, nebo ji provedete bez držení, protože tak je to v popisu? Které řešení je správné?

Vítejte ve světě (ne)přesných rekonstrukcí tanců podle dobových pramenů!