Vyšlo dne 31.8.2015

Souboj po česku

Národní listy uveřejnily v Denních zprávách 6. listopadu 1877 vylíčení neshody dvou pánů, která, jak už to tak v 19. století chodilo, vyústila až do vyzvání na souboj. Pokud vás zajímají podrobnosti této vzrušující události, neváhejte a čtěte dále...

Výstup ve vagoně

Právník pan R. jel minulou neděli se svou mladou chotí z Plzně do Prahy. Naproti novomanželům usadil se poněkud již obstárlejší párek – velkoobchodník B. se svou ženou. Mladí lidé přitulili se k sobě, šeptali a počínali si vůbec tak, jak to obyčejem u manželů, kteří slaviti mohou teprve osmidenní jubileum svého sňatku. To se panu B., zvláště pak jeho paničce nelíbilo. Osopil se způsobem urážejícím na novomanžele, a dovolil si, podpíchnut jsa svou ženou, nešetrností vzdělance naprosto nedůstojných. Pan R. nedal si něco podobného líbiti a splatil stejnou měrou. Přijeli do Prahy, kdež pan B. vyžádal si visitku pana R. Trvalo to asi týden, právník zapomněl již na výstup v železničním voze, když tu ohlásí se u něho důstojník od pluku v Praze posádkou ležícího a přinesl panu R. vyzvání na souboj. Pan R. vyzvání přijal. Souboj odbývati se měl včera o 8. hodině ranní a sice na chuchelském návrší v tamějším lesíku. Zbraně byly bambitky, vzdálenost 20 kroků. Pan R. se v určitou hodinu dostavil se svým sekundantem, po hrdinném panu B. nebylo však ani stopy. Tu konečně o půl 9. hod. přiběhne na místo souboje celý upocený veřejný posluha, který odevzdal čekajícímu soku omluvenku. Pan B. nemohl dostaviti se k souboji, onemocněl náhle a musil ulehnouti. Pan R. se však tím nespokojil a vyhledal si svého soka v bytu. Přišel právě, když pan B. plísnil v písárně jednoho ze svých účetních. Pan B. se zarazil, spatřiv vyzvaného a chtěl se omluviti. Pan R. však vyťal hrdinovi před celým personálem obchodu dva notné políčky a prohlásil tím aféru za ukončenou.

Ano, já vím, ilustrační obrázek mohl vyvolat dojem jiného vývoje střetu obou pánů. Také zobrazuje zcela jinou událost z poněkud dřívější doby a pochází z jiného prostředí – jde totiž o souboj mezi Aaronem Burrem a Alexandrem Hamiltonem, který se odehrál roku 1804.

Ostatně, jak je všeobecně známo, my se u nás prosím fackujeme.