Vyšlo dne 5.4.2016

Empírový den v Olomouci

Akce, která se koná v termínu saturday 4.6.2016

Po loňské úspěšné premiéře přichází druhý ročník empírově laděné akce se třemi "P":
PIKNIK – PŘEDSTAVENÍ – PLES

Pořádá sdružení Jane Austen CZ.

Bližší informace a přihlášky na www stránce nebo na FB stránce.