Vyšlo dne 9.5.2016

Nestůjte jako sochy!

Fabritio Caroso ve své druhé sbírce Nobiltà di Dame z roku 1600 značně rozvinul své úvahy o tanci ve zjevné snaze dovést toto umění k větší dokonalosti. Pamatoval přitom i na situace "mimo tanec", takže najdeme i doporučení adeptkám tanečního umění, jak si mají počínat při tanci tehdy, kdy tančí pouze jejich partner a na ně přijde řada až za chvíli.
A přestože dámy v tuto chvíli "nic nedělají", taneční mistr je nabádá, aby v takových situacích nezůstaly zcela nehybné a nevypadaly tedy jako sochy.

V popisu tance Bassa et alta Caroso píše:
"... zatímco kavalír dělá část zvanou Gioioso, ona nemá stát jako nějaká socha, ale má udělat nějaký půvabný pohyb..."

Podobný pokyn uvedl i v popisu tance Alta Vittoria (část Canario):
"Zatímco kavalír dělá svou variaci, dámě se doporučuje udělat několik půvabných a elegantních pohybů, aby nevypadala jako socha."

Zajímá vás, jaké pohyby to měly být?

Caroso je konkrétnější při popisu tance Laura Suave, kde se dočteme následující:
"Je třeba upozornit dámu, že zatímco kavalír dělá svou variaci, v té době, kdy tančí on, jí říkám, ať nestojí na nohou nehybná, ať třeba předstírá, že si upravuje vlečku šatů, půvabným a elegantním pohybem těla, nasazuje si rukavici, nebo bude-li léto a ona bude mít vějíř, ať jím udělá nějaký krásný pohyb, aby nevypadala jako socha. A pokud to udělá, bude nanejvýš půvabná na pohled díky těm spanilým a krášlícím pohybům, všem okolostojícím bude milá a bude se líbit."

Není vůbec jisté, jestli má následující vyobrazení představit tanečnici. Je však nepřehlédnutelné, že si dáma lehce pohrává se svým šperkem. Může to být další možnost. Žádný z tanečních mistrů ji sice nezmínil, ale...

Je zajímavé, že pánům pro podobné situace konkrétní doporučení nedal. Možná, a je to velmi pravděpodobné, stačilo to, že pán obdivně a pozorně očima sledoval tančící dámu.

Rubriky: Caroso, Renesance, Ruce