Vyšlo dne 29.4.2016

Proč právě dnes? aneb Mezinárodní den tance

Od roku 1982 je 29. duben slaven jako Mezinárodní den tance.
Dostáváme na tento den pozvánky, abychom se zúčastnili tam či onde nějakého představení nebo tanečního reje na ulici... Málokdy ale s vysvětlením, proč zrovna dnes?

Bod všem, kteří vědí, že podnět k těmto oslavám dává výročí narození významného choroegrafa, který se narodil v Paříži roku 1727 a svým mimořádným dílem se zapsal (a to doslova) do dějin světového tance. A další bod pak za to, jestli znají i jeho jméno. Znáte je už také?

Jean-Georges Noverre

Celý svůj aktivní život se zabýval jevištním tancem. Sám sice za skvělého tanečníka pokládán nebyl, jeho mimořádný talent ovšem s tancem úzce souvisel: byl výborný teoretik, vypracoval se také jako pedagog a stal se jedním z nejslavnějších choreografů všech dob. Získal angažmá ve významných evropských městech, včetně Paříže, Lodnýna a Vídně. Intenzivně se zabýval otázkou formy jevištního tance a baletu jako samostatné umělecké formy, včetně jeho výtvarné stránky. Stal se tvůrcem tzv. "dějového baletu" (balet d'action), který znamenal důležitý přelom v jevištním tanečním dění.

K Noverrově slávě přispělo i jeho velké literární nadání. Vytvořil celou řadu textů, které byly překládány do mnoha jazyků ještě za jeho života a dočkaly se dalších četných vydání. Jeho slavné Listy o tanci a baletech (Lettres sur la danse et les ballets) si můžete přečíst i v češtině, vyšly roku 1945 v překladu Jana Reye a celkem běžně je mají v nabídce knihovny i antikvariáty.

Doporučuji, z vlastní zkušenosti – mnohé z jeho myšlenek jsou velmi sdělné a inspirativní i dnes.

Více se o Noverrovi můžete dočíst na stránce HAMU o dějinách tance a baletu.