Vyšlo dne 10.3.2018

Renesance Opočno 2018

Akce, která se koná v termínu monday 20.8.2018 až saturday 25.8.2018

Šestý ročník festivalu Renesance Opočno, který zahrnuje jednak tradiční vícedenní taneční a hudební workshop (formou hudebního projektu) a také řadu koncertů a doprovodných akcí.

Taneční třída pod vedením Hany Tillmanové se zaměří především na typické formy tanců alžbětinské Anglie. Práce v taneční třídě bude stejně jako v předchozích ročnících koncipována jako „malotřídka“, tedy způsobem, který bere ohled na zájemce různých stupňů pokročilosti, od začátečníků až po tanečníky velmi zkušené.

Hudební třída pod vedením Vladimíra Maňase bude již jako tradičně věnována hudebnímu projektu z období renesance. K účasti jsou zváni zpěváci i instrumentalisté – hráči na violy da gamba, violy da braccio, renesanční zobcové flétny, historické strunné a klávesové nástroje.

Jako novinka letošního ročníku bude možnost individuálních hlasových konzultací (ZUŠ Opočno) pro zpěváky ve dnech pondělí až úterý u paní Hany Málkové z Brna.

Účastníkům kurzu i návštěvníkům se letos nabízí pestrý program doplněný odbornými přednáškami, koncerty a neformálními hudebně-tanečními večírky v ulicích Opočna.

Termín konání: 20. – 25. srpna 2018
(příjezd a ubytování kurzistů v neděli 19. srpna večer)
koncert s vystoupením hudební třídy: pátek 24. srpna 2018, v 19:00;
koncert s vystoupením taneční třídy: sobota 25. srpna 2018, v 18:00 a 20:00.

Přihlášky najdete zde: Jak se přihlásit.