Vyšlo dne 16.8.2021

Chůze - základ tance!

Máme v taneční historii tance, které k dokonalému provedení vyžadují nemalé množství obtížných kroků. A jsou i takové, které mají krokový repertoár tak jednoduchý, že si v nich vystačíte vlastně jen s chůzí, a přesto v nich můžete zazářit svou elegancí a přesvědčivým provedením.

Jenže... Musí to být chůze, která je v souladu s hudbou, a navíc elegantně a půvabně provedená. Což je ne každému dáno a je třeba se to naučit a procvičovat. Upozorňovali na to taneční mistři už za dob renesance.

A museli tehdy vídat strašlivé věci. A určitě ne jen u prostého lidu, jehož zpodobnění tance vidíme na obrázku Sebalda Behama:

Cesare Negri je přímo popsal:

Způsoby, které se při chůzi používají, jsou různé, jak to vídáme po celý den. Někteří chodí po ulici s nohama daleko od sebe a když kladou nohy dopředu, nechávají po straně poklesnout tělo nad příslušnou nohou, jiní jdou s nohama zeširoka a se špičkami nohou ven, další při pokládání nohou dopředu kývají tělem dozadu a dopředu. Jiní kráčejí krůčky jistými, rychlými a droboučkými, se špičkami nohou ven, takže vypadají, jako by šli uzavírat velké obchody. Další zase mají nohy daleko od sebe a kolena se jim při chůzi dotýkají jedno druhého; při všech těchto způsobech je dojem přihlížejících narušen.

Cesare Negri, ilustrace k Regoli I – O chůzi.

A vzápětí poradil, jak na to:

Proto je třeba chodit dobře se vzpřímeným tělem, s půvabem a elegancí, tak, aby tím byla druhým vzdávána čest. Postava má být vzpřímená, ramena rozložená nad boky a trochu se jimi má pohybovat, špičky nohou trochu ven, nohy a kolena mají být dobře rovná a uvolněná. V chůzi má jít noha dopředu, jedna před druhou, a mají být od sebe vzdálené dva palce. Doporučuji dělat krok dopředu dlouhý přiměřeně tělu, o něco delší než píď. 1)

Nehrbit se, neklátit se, nechodit zeširoka... kde už jsme to jen slyšeli? A kolikrát? Je to stará písnička.

Fabritio Caroso byl stručnější, dal ovšem jasně najevo, že pořádně má chodit každý, pokud nechce, aby se mu lidi smáli. A jestli vás to nenaučili chodit doma, ještě pořád to může zachránit taneční mistr: Proto je potřebné, aby se každá osoba naučila tančit, když ne z jiného důvodu, pak už pouze pro znalost dobré chůze, aby se líbila a nevystavovala se posměchu těch, kteří ji vidí chodit. 2)

A všimli jste si? Pokud chodíte krásně, vzdáváte tím druhým čest. A kromě toho také dovedete krásně tančit. Třeba takto:

Bál u příležitosti sňatku vévody de Joyeuse, 24. září 1581, detail.

Tak tedy – čest vám a čest tanci!


1) Cesare Negri, Nuove Inventioni di Balli, 1604, Regola I – O chůzi.

2) Fabritio Caroso, Nobilta di Dame, 1600, Regola 9 – O způsobu, jak se dělají Passi Minimi.

Rubriky: Caroso, Negri, Renesance