Vyšlo dne 23.8.2021

Rozum a... tanec

Dobou osvícenství bývá nazýván časový úsek zhruba od druhé 17. století do konce 18. století. Osvícenství kladlo důraz na možnosti člověka – racionalismus, logiku a humanismus, 18. století bylo často zváno věkem rozumu. Z umění prý byla osvícenstvím nejvíce ovlivněna literatura. Ale hodně se promítlo i do společenských tanců, především těch, které se tančily ve skupinových formách.

Byly to tance pěkné a rozumně vytvořené.

Dochovaly se v četných sbírkách, hlavně francouzských, anglických a německých, byly neuvěřitelné rozmanité, a přitom vytvořené z důvěrně známých figur: moulinet (mlýnek), abfallen (cast off), pousette (kočárek), dos-à-dos (back to back), tour de main (zátočka)... aj. Znáte-li je, můžete si tyto tance zatančit s potěšením. Neznáte-li je, snadno se je naučíte. Jistě, kromě ladného a elegantního provedení bude zapotřebí i zvládnutí několika ozdobných kroků, (pas de bourrée, rigaudon, chassé...), ale ty se při troše taneční píle dají zvládnout, dnes jako tenkrát.

Osvícenské tance jsou prováděné v dlouhých či kratších kolonách, s postupným potkáváním dalších párů, nebo ve čtyřech párech ve čtverci (ale pozor, tehdy se ještě neříkalo čtverylka). Patří k nim tance zapsané v Playfordských sbírkách, které našly své modifikace i na kontinentu, zde zvané anglaises či contre-danses, i půvabné cotilliony 18. století. Jsou to tance hravé i elegantní, s krásnými prostorovými figurami, jako stvořené pro společenskou zábavu, kde už příliš nezáleží na společenské hierarchii, ale mnohem více na schopnosti a ochotě tančit. I to patří k osvícenským zásadám.

Bude příjemné zatančit si je na osvícenském bále.