Vyšlo dne 1.11.2021

Vanitas

Karel Dujardin, 1663

Vanitas vanitatum et omnia vanitas neboli marnost nad marnost, všechno je marnost. Prastaré téma, které mělo lidem připomínat, že nejsou pány tohoto světa, ale pouze jeho součástí, že i jejich čas jednou vyprší a jejich lidské jistoty jsou jistotami pouze zdánlivými, neboť jsou pomíjivé.

Lidé se s ním vyrovnávali tak různě, jak jen lidé dovedou různí být. Některé to vedlo k askezi, jiné ke snaze urvat životu co nejvíc, některé k činorodosti, jiné k zahálce, někoho k šetrnosti, někoho k hýření, některé k ničení a jiné k uměleckému ztvárnění.

Napadlo by vás, že půvabný obraz dítěte s mýdlovou bublinou byl zamýšlen jako obraz pomíjivosti života?

Mnohem častěji byli totiž malíři při ztvárnění marnosti a pomíjivosti podstatně morbidnější a nešetřili lebkami, jako typickým symbolem marnosti. Téma přesně pro začátek listopadu, kdy se to lebkami jen hemží, kam se podíváte.

Byly ale využívány i zajímavější a rafinovanější symboly. Křehkost skla, ubíhající čas, noty a hudební nástroje připomínající hudbu jako umění okamžiku... Vanitas je někdy zobrazena jako opravdu nápadité zátiší.

Někdy i zapřemýšlíte, co je tady vlastně marného a pomíjivého. Pokud tedy nenahlížíte z pozice filosofického nihilismu s argumentací, že pomíjivé je všechno.

Evert Collier, Zátiší jako alegorie marnosti, 1705

Zajímavý je malířův nápad ztvárnit jako alegorii marnosti sebe sama:

Možná ale chtěli malíři vyjádřit i to, že pomíjivost má své kouzlo a že se člověk nemá odříkat krásy, i když netrvá věčně, a že i to, co trvá jen chvíli, jen pomíjivý okamžik, nám může přinést radost a obohacení. A že přijdou další okamžiky, které přinesou něco dalšího, zajímavého, inspirativního...

Pomíjivost nám připomíná, že nemáme ustrnout a nemáme lpět na něčem, co už v našem životě dosloužilo. Protože právě to je marnost nad marnost, vanitas vanitatum.