Vyšlo dne 19.9.2022

Tanec v pantoflích?

Když jsem se poprvé v tanečních textech italské renesance setkala s výrazem pianelle, nechtěla jsem věřit vlastním očím. Neboť byly zmíněny v popisu provádění sequiti scorsi, tedy drobných běhavých krůčků. Výraz pianelle znamená trepky nebo pantofle, a to jsem tehdy naprosto odmítla, a protože (po velmi dlouhééém hledání) jeden z italsko-českých slovníků konečně nabídl pro překlad i  výraz střevíce, využila jsem toho, a nějaké pantofle v souvislosti s tancem zcela pustila z hlavy.

Copak se dá tančit v nazouvacích pantoflích, které není snadné udržet na noze ani na houpačce??

Jean Honoré Fragonard, Houpačka, 1767

Pokud si rovněž myslíte, jako tehdy já, že nedá, tak jsme svorně na omylu. Ano, dá. Maďarky to umějí, a dokonce skočně.

Jenže renesanční nazouváky nebývaly tak subtilní, jako ty dnešní maďarské. Prohlédněme si několik dochovaných exemplářů:

Jak se vám líbí představa tance v takovém obutí? A co o něm soudili italští taneční mistři?

Domníváte-li se, že je pro tanec nedoporučovali, pak vězte, že nikoli. Vůbec je nezavrhovali, brali je jako samozřejmost, dámy to prostě mají a nosí to. Takže jim to nebudeme vymlouvat, ale poradíme, jak se v tom pohybovat správně.

Cesare Vecellio: Banátčanka, snažící se zesvětlit si své vlasy, ca1598 (pianelle jsou vpravo dole)

Caroso v onom zmíněném popisu provedení Seguiti scorsi (ve své první sbírce Il Ballarino, 1581) pouze upozorňuje, že dámy přitom nemají dělat slyšitelný hluk trepkami (pianelle). Téměř doslovně to od něj převzal i Negri pro popis Seguito scorso.

Ve druhé sbírce byl Caroso důkladnější a podrobnější. Způsob, jak správně nosit nazouváky (pianelle), v  ní zařadil sbírky mezi dámské dovednosti, jak dělat poklonu, jak správně sedět, jak pozdravit kněžnu, jak se rozloučit... tedy mezi dovednosti nanejvýš důležité a potřebné. Dáma to prostě měla umět, jestliže chtěla obstát ve společnosti.

Ovšem pozor! Caroso své poučení končí slovy: "Bude-li dáma kráčet podle tohoto pravidla, bude správně nosit pantofle (pianelle) vyšší než píď 1) , či středně vysoké, a bude se zdát, že kráčí v pantoflích vysokých tři palce. 2) A bude moci dělat v  tanci fioretti a gagliardové variace... "

Tak pěkné potančení gagliardy na vysoké noze!

Benátská dáma, Album Amicorum Adama z Eggu


1) Benátská píď (palmo) = 37,74 cm.

2) Benátský palec (dito) = 2,17 cm.